Podział wymienników ciepła

Wykorzystywane w systemach wentylacji domowej wymienniki ciepła podzielić można na krzyżowe, przeciwprądowe proste, przeciwprądowe spiralne oraz obrotowe. Czym charakteryzuje się każdy z nich?

Wymienniki krzyżowe mają nieskomplikowaną konstrukcję. Cechuje je również niski poziom generowanego hałasu. Stosując tego typu wymienniki ciepła, możliwe staje się odzyskiwanie zarówno ciepłego, jak i chłodnego powietrza. Nie pozwalają one natomiast na odzyskiwanie wilgoci. Tego typu wymienniki charakteryzują się stosunkowo dużymi wymiarami. Tworzyć mogą je płyty aluminiowe, stalowe lub z tworzywa, które układa się naprzemiennie jako nawiewne oraz wywiewne. Obieg powietrza jest tu wymuszany przez wentylatory i przepływa ono przez wymiennik prostopadle na krzyż.

Drugi rodzaj wymienników ciepła to przeciwprądowe proste. Ich budowa zbliżona jest do wymienników krzyżowych, z tą różnicą, że płyty są tutaj ułożone równolegle. Tego typu wymienniki są stosunkowo wydaje, lecz na skutek spadku temperatury poniżej 0 mogą ulegać szronieniu. Efekt ten można skutecznie zredukować, stosując dodatkowe systemy odszraniające.

Wymienniki przeciwprądowe spiralne są szczelne i posiadają prostą budowę. Nie ulegają one szronieniu i nie wymagają doprowadzania energii spoza układu. Wymienniki te zbudowane są z aluminiowej folii zwijanej w walec. Do ich wad zaliczyć można duże gabaryty oraz wysoki koszt.

Ostatni rodzaj wymienników to obrotowe. W ich przypadku urządzenie odzyskujące ciepło pełni funkcję regeneratora. Strumienie powietrza nie przepływają tu przez wymiennik bez stykania się ze sobą. Zamiast tego, powietrze miesza się w nim i dopiero wówczas trafia ponownie do wnętrza. Tego typu wymienniki są niewielkie, działają sprawnie i cechują się wysokim poziomem odzysku ciepła. Składają się one z obudowy, we wnętrzu której znajduje się wirnik. Wadami wymienników obrotowych są głośna praca oraz dodatkowy pobór energii.

Oczywiście wybór wymienników ciepła jest dość duży. W sklepach na pewno można znaleźć ten, który najlepiej odpowiada naszym potrzebom jeżeli chodzi o zastosowanie i również zasobność portfela.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz