Odbiór odpadów niebezpiecznych, jaką firmę wybrać?

Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy między innymi olej przepracowany oraz zużyty olej spożywczy, czyli olej posmażalniczy. Są to odpady zagrażające środowisku oraz żyjącym w nim ludziom i zwierzętom. Aby nie doszło do skażenia zawartymi w oleju przepracowanym substancjami chemicznymi, należy utylizować odpady niebezpieczne w odpowiedni sposób. Jak wybrać firmę oferującą odbiór niebezpiecznych odpadów?

Odpady olejowe poważnie zagrażają ekosystemowi i organizmom żywym, a to z powodu zawartych w nich toksycznych substancji. Nawet niewielka ilość przepracowanego oleju może doprowadzić o skażenia dużej ilości wody w zbiornikach i wód gruntowych. Ponadto olej wylany w większej ilości do kanalizacji – na przykład olej posmażalniczy w restauracjach – mógłby doprowadzić do zatykania rur, a to ze względu na proces utwardzania po ostygnięciu. Z tych powodów odpady olejowe muszą być utylizowane w odpowiedni sposób, regulowany przepisami prawa. Na ich właścicielach spoczywa obowiązek pozbywania się odpadów niebezpiecznych. Korzystając z usług odpowiedniej firmy, można łatwo pozbyć się przepracowanego oleju.

Firmy oferujące odbiór odpadów niebezpiecznych – jak działają?

Przedsiębiorstwa, które oferują odbiór odpadów niebezpiecznych, zapewniają dostarczenie firmie zamawiającej specjalnych zbiorników, w których gromadzony będzie olej przepracowany. Co ważne, nie może on być wymieszany z żadnymi innymi odpadami. Zapełnione zbiorniki są odbierane i transportowane w odpowiedni, przepisowy sposób, zapewniający bezpieczeństwo.

Jak wybrać firmę?

Dokonując wyboru odbiorcy odpadów niebezpiecznych, warto w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na to, czy posiada on niezbędne pozwolenia i decyzje uprawniające do realizacji oferowanych usług, takie jak między innymi decyzja zezwalająca na transport odpadów. Ponadto ważna jest forma samej umowy. Warto dokładnie zapoznać się z zakresem oferowanych usług. Nie bez znaczenia jest doświadczenie i historia danej firmy. Im dłużej przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku transportu odpadów, tym wyższe prawdopodobieństwo, że jest ono godne zaufania. Ostatnia kwestia to wreszcie dobór lokalizacji. Ponieważ olej przepracowany posiada wartość rynkową, za sam transport nie musimy zwykle płacić, jednak cena usługi może być wyższa w przypadku dużych odległości do pokonania.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz